Asociația "Comitetul de Părinți al Școlii 197 București" a fost fondată în anul 2007 ca o necesitate a organizării părinților elevilor din școala noastră ca persoană juridică, sub incidența legii ONG-urilor.

Legea învățământului prevede posibilitatea asocierii sub forma unei organizații non profit, care să reprezinte interesele părinților în relația cu școala și a altor instituții aparținând Ministerului Educației Naționale.

Comitetul Director al Asociației este format din urmatoarele persoane:

           Eduard Stoleru, președinte Asociație (tel. 0726 744912)

           Cătălin Rențea, vicepreședinte Asociație

           Ana Maria Badina, membru

           Simona Budeci, secretar

           Cristian Voiculescu, cenzor

Reprezentarea tuturor părinților sau a tutorilor legali se face la nivelul claselor prin Comitetul de Părinți al clasei. Presedinții Comitetelor de Părinți al claselor se constituie într-un organ reprezentativ la nivelul școlii, care își alege anual conducerea formată din Președinte și Vicepreședinte.

În procesul de schimbare periodică a reprezentanților părinților, în data de 23.11.2015 a fost aleasă Conducerea Comitetului de Părinți al școlii, cu drept de vot în ședințele Consiliului de Administrație al școlii. Au fost desemnați:

             Monica Ardeleanu, președinte Comitet de Părinți (tel. 0758 052064) – membru al Consiliului de Administrație al Școlii 197 București

        Mihaela Mihai, vicepreședinte Comitet de Părinți – membru al Consiliului de Administrație al Școlii 197 București

 

 

Rugăm părinții care conduc Comitetele de Părinți pe clasă și care nu au fost la ședința Asociației din 23.11.2015, să ia legătura cu Comitetul de Parinti al școlii pentru a putea participa la acțiunile comune și pentru a putea informați operativ (prin email sau telefonic).

În perioada ianuarie – mai 2016 se efectuează distribuirea către părinți/ bunici/ colegi a formularelor de redirecționare a impozitului pe venitul global aferent anului fiscal 2014 către Asociația de părinti. Președinții comitetelor de părinți pe clasă sunt rugați să centralizeze aceste formulare până pe 18.05.2015 pentru a le putea transmite centralizat către ANAF. Pentru a crește eficiența acțiunii de strângere formulare completate, vă rugăm să tipăriți și să distribuiți către părinți formularele cât mai devreme posibil sau să solicitați formulare pretipărite către președintele Asociației. La secretariatul școlii se vor putea găsi formulare pretipărite la începutul lunii februarie 2016.Puteți descărca formularul Declaratia 230 pentru persoanele fizice, în care să completați doar informațiile din Secțiunea I, datele personale ale contribuabilului. Nu este nevoie de atașarea fișei fiscale FF1!

Pentru persoanele juridice vă rugăm să descărcați Declaratia 200, în care să completați informațiile din Secțiunea I, II și III. Pentru completarea Secțiuneii III trebuie folosite următoarele date:

           Denumire entitate non-profit: Asociaţia Comitetul de părinţi al Şcolii 197 Bucureşti

           Cod de identificare fiscala:    21276450

           Cont bancar (IBAN):             RO 02 CECEB 60437 RON 1937888


          Pentru informarea celor care doresc să sponsorizeze acțiunile Asociației puteți vizualiza și descărca Raportul de activitate al Asociatiei pentru anul școlar 2014-2015.


Mulțumim tuturor părinților care se implică voluntar în sprijinirea procesului educațional și în asigurarea unor condiții mai bune elevilor din Școala Gimnazială 197 București!