B                                                                                                    

_____________________________________________________________________

ANUNȚURI

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

Erată - condiții specifice de perticipare la concurs pentru ocuparea  postului de administrator de patrimoniu

Anunț de validare a dosarelor depuse pentru participare la concurs în vederea ocupării postului de administrator de patrimoniu

Rezultatele înainte de contestații - Concurs post contractual - administrator de patrimoniu

Centralizator nominal cu rezultatele înainte de contestațiii - Concurs post contractual - administrator de patrimoniu

Centralizator - Rezultate finale - Concurs post contractual - administrator de patrimoniu

______________________________________________________________________

BROȘURA ADMITERE AN ȘCOLAR 2020-2021

Resurse utile pentru predare - invatare on-line - apasa aici

TESTE DE ANTRENAMENT PENTRU EVALUARE NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A

TESTE LB. ROMÂNĂ

TESTE MATEMATICĂ

TESTE IN FORMAT PDF -Click aici

Evaluare Națională Clasa a VIII a - 2020

Admiterea în învățământul liceal de stat 2020-2021

___________________________________________________________________________

q Modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2019apasă aici

BROȘURA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL/PROFESIONAL/DUAL DE STAT  AN ȘCOLAR 2019-2020


DOCUMENTE_____________________________________________________ 

    R.O.F.U.I.P.
    Regulament de Organizare și Funcționare al Școlii Gimnaziale Nr.197

    OMECTS_5576_2011

    Criterii_de_acordare_a_burselor
    OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_1

    Cerere bursă socială
    Cerere bursă de performanță
    Cerere bursă de merit
    Cerere bursă de studiu

    Cerere bursă aj. social, venit mic, medicală, orfan, venit mic ocazional

  


Ordinul privind aprobarea metodologiei programului "Şcoală după şcoală"

Anexa acord parteneriat şcoală-părinţi secundar inferior

Anexa contract parteneriat şcoală-părinţi primar

Metodologia programului "Şcoală dupa şcoală"