Dinamica ŞcolarĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Număr elevi Elevi înscrişi
la început de an şcolar
Elevi rămaşi
la sfârşit de an şcolar
 Total clasele I - IV 644
644
    din care: la clasa pregatitoare
85
87
din care: la clasa I 124
125
    din care: la clasa a IV-a 118
118
 Total clasele V - VIII 397
395
    din care: la clasa a V-a 95
95
    din care: la clasa a VIII-a 94
94
 Total clasele Pregatitoare,  I - VIII 1041
1039

Evaluarea randamentului Şcolar ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017

Promovabilitatea

 Clasa I II III IV V VI VII VIII
 Procent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,96% 100%
 Total 100 % 99,75 %
 Total clase I - VIII 99,90 %

Promovabilitatea elevilor pe tranşe de medii în anul şcolar 2016- 2017

Transe
de medii
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a Clasele V - VIII
10 11,58 %
 11 elevi
18,18%
  20 elevi
11,58 %
11 elevi
11,70 %
11 elevi
13,45 %
53 elevi
9 - 9,99 68,42 %
65 elevi
52,73 %
  58 elevi
61,05 %
  58 elevi
57,45%
54 elevi
59,65 %
 235 elevi
7 - 8,99 18,95%
  18 elevi
26,36%
29 elevi
25,26 %
24 elevi
30,85%
  29 elevi
25,38 %
  100 elevi
5 - 6,99 1,05 %
  1 elevi
2,73 %
3 elevi
2,11 %
2 elevi
0 %
0 elevi
1,52%
6 elevi

Starea disciplinară în anul şcolar 2012- 2013

Nivelul claselor Total elevi Elevi cu note scazute la purtare
intre 9,99 si 7 sub 7
V - VIII 395


a VIII-a 94SituaŢia statisticĂ privind rezultatul evaluĂrii naŢionale 2017

Disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr.
elevi
inscrisi
Situatia pe transe de medii Procent
promovabilitate
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
94 - - -
-
7
8
12
30
32
5
 100%

Disciplina MATEMATICĂ

Nr.
elevi
inscrisi
Situatia pe transe de medii Procent
promovabilitate
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
94 -
-
5
4
3
7
9
12
42
13
90,42%________________________________________________________________________________

Dinamica ŞcolarĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Număr elevi Elevi înscrişi
la început de an şcolar
Elevi rămaşi
la sfârşit de an şcolar
 Total clasele I - IV 561
556
    din care: la clasa I 186
180
    din care: la clasa a IV-a 114
1114
 Total clasele V - VIII 382
385
    din care: la clasa a V-a 109
110
    din care: la clasa a VIII-a 84
84
 Total clasele I - VIII 943
941

Evaluarea randamentului Şcolar ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016

Promovabilitatea

 Clasa I II III IV V VI VII VIII
 Procent 99,46% 100% 100% 100% 100% 100% 98,95% 100%
 Total 99,82 % 99,74 %
 Total clase I - VIII 99,79 %

Promovabilitatea elevilor pe tranşe de medii în anul şcolar 2015- 2016

Transe
de medii
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a Clasele V - VIII
10 10,91 %
 12 elevi
16,67%
  16 elevi
7,37 %
7 elevi
13,10 %
11 elevi
11,95 %
46 elevi
9 - 9,99 61,82 %
68 elevi
48,96 %
  47 elevi
50,53 %
 48 elevi
61,90 %
52 elevi
55,84 %
 215 elevi
7 - 8,99 26,36 %
  29 elevi
31,25%
30 elevi
40,00 %
38 elevi
25,00 %
  21 elevi
30,65 %
  118 elevi
5 - 6,99 0,91 %
  1 elevi
1,12 %
3 elevi
2,10 %
2 elevi
0 %
0 elevi
1,56%
6 elevi

Starea disciplinară în anul şcolar 2015- 2016

Nivelul claselor Total elevi Elevi cu note scazute la purtare
intre 9,99 si 7 sub 7
V - VIII 385
6
1
a VIII-a 84
2
0

SituaŢia statisticĂ privind rezultatul evaluĂrii naŢionale 2016

Disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr.
elevi
inscrisi
Situatia pe transe de medii Procent
promovabilitate
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
84 - 1 -
-
4
6
9
17
43
4
 98,81%

Disciplina MATEMATICĂ

Nr.
elevi
inscrisi
Situatia pe transe de medii Procent
promovabilitate
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
84 2
5
6
4
5
4
9
13
26
10
 79,76%


_______________________________________________________________________________

Dinamica ŞcolarĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Număr elevi Elevi înscrişi
la început de an şcolar
Elevi rămaşi
la sfârşit de an şcolar
 Total clasele I - IV 507
503
    din care: la clasa I 145
146
    din care: la clasa a IV-a 128
127
 Total clasele V - VIII 376
368
    din care: la clasa a V-a 87
87
    din care: la clasa a VIII-a 107
104
 Total clasele I - VIII 883
871

Evaluarea randamentului Şcolar ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015

Promovabilitatea

 Clasa I II III IV V VI VII VIII
 Procent 100% 100% 100% 100% 100% 96,87% 100% 99,04%
 Total 100 % 99,18 %
 Total clase I - VIII 99,54 %

Promovabilitatea elevilor pe tranşe de medii în anul şcolar 2014- 2015

Transe
de medii
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a Clasele V - VIII
10 19,54 %
 17 elevi
8,60%
 8 elevi
10,71 %
9 elevi
18,27 %
19 elevi
14,40 %
53 elevi
9 - 9,99 59,77 %
52 elevi
62,36 %
 58 elevi
57,14 %
 48 elevi
52,89 %
55 elevi
57,88 %
 213 elevi
8 - 8,99 16,09 %
 14 elevi
21,51%
20 elevi
19,05 %
16 elevi
23,07 %
 24 elevi
20,11 %
 74 elevi
7 - 7,99 4,60 %
 4 elevi
7,53 %
7 elevi
10,71 %
9 elevi
5,77 %
6 elevi
7,07 %
26 elevi
6 - 6,99 - 2,38 %
2 elevi
-
0,54 %
2 elevi
5 - 5,99 - - - - -

Starea disciplinară în anul şcolar 2014- 2015

Nivelul claselor Total elevi Elevi cu note scazute la purtare
intre 9,99 si 7 sub 7
V - VIII 368
23
-
a VIII-a 104
11
-

SituaŢia statisticĂ privind rezultatul evaluĂrii naŢionale 2015

Disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr.
elevi
inscrisi
Situatia pe transe de medii Procent
promovabilitate
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
104 - - -
-
2
6
11
22
61
2
100 %

Disciplina MATEMATICĂ

Nr.
elevi
inscrisi
Situatia pe transe de medii Procent
promovabilitate
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
104 - - 4
15
18
7
16
21
20
3
81,73 %


_______________________________________________________________________________

Dinamica ŞcolarĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Număr elevi Elevi înscrişi
la început de an şcolar
Elevi rămaşi
la sfârşit de an şcolar
 Total clasele I - IV 459 457
    din care: la clasa I 119 120
    din care: la clasa a IV-a 98 96
 Total clasele V - VIII 391 388
    din care: la clasa a V-a 98 98
    din care: la clasa a VIII-a 99 98
 Total clasele I - VIII 850 845

Evaluarea randamentului Şcolar ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Promovabilitatea

 Clasa I II III IV V VI VII VIII
 Procent 100% 100% 100% 100% 100% 98,80% 100% 100%
 Total 100% 99,74%
 Total clase I - VIII 99,88%

Promovabilitatea elevilor pe tranşe de medii în anul şcolar 2013-2014

Transe
de medii
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a Clasele V - VIII
10 9,18%
9 elevi
14,46%
12 elevi
14,82%
16 elevi
10,20%
10 elevi
12,14%
47 elevi
9 - 9,99 72,45%
71 elevi
62,65%
52 elevi
48,15%
52 elevi
59,19%
58 elevi
60,20%
233 elevi
8 - 8,99 16,33%
16 elevi
13,25%
11 elevi
26,85%
29 elevi
21,43%
21 elevi
19,90%
77 elevi
7 - 7,99 2,04%
2 elevi
8,43%
7 elevi
8,33%
9 elevi
7,14%
7 elevi
6,46%
25 elevi
6 - 6,99 - 1,21%
1 elev
1,85%
2 elevi
2,04%
2 elevi
1,30%
5 elevi
5 - 5,99 - - - - -

Starea disciplinară în anul şcolar 2009-2010

Nivelul claselor Total elevi Elevi cu note scazute la purtare
intre 9,99 si 7 sub 7
V - VIII 388 25 3
a VIII-a 98 11 2

SituaŢia statisticĂ privind rezultatul evaluĂrii naŢionale 2014

Disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr.
elevi
inscrisi
Situatia pe transe de medii Procent
promovabilitate
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
98 - - 1 2 3 7 7 32 40 6 96,93%

Disciplina MATEMATICĂ

Nr.
elevi
inscrisi
Situatia pe transe de medii Procent
promovabilitate
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
98 - - - 3 7 7 10 20 40 11 96,93%

_______________________________________________________________________________